BERNARD LEGAL, s.r.o., advokátní kancelář

Lannův palác
Havlíčkova 1030/1
110 00 Praha 1


Pobočka:
Rubešova 83/10
120 00 Praha 2

IČ: 24289124
DIČ: CZ24289124

Registrovaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 193350.
BERNARD LEGAL je rovněž ochranná známka registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví.