BERNARD LEGAL, s.r.o., advokátní kancelář

Tel.: +420 270 005 211
Fax:
+420 222 711 063
Mail: office@bernard-legal.cz

Ehlenův dům
28. října 767/12
110 00 Praha 1

IČ: 24289124
DIČ: CZ24289124

Registrovaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 193350.
BERNARD LEGAL je rovněž ochranná známka registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví.