Zpět na titulní stranu

COVID-19

BERNARD LEGAL poskytuje poradenství řadě svých klientů v právních věcech souvisejících s epidemií COVID-19, a to včetně řešení prodlení s plněním závazků a změny obsahu smluv.