Zpět na titulní stranu

Příspěvek do "Privacy Checklist" vydávaného Americkou advokátní komorou

BERNARD LEGAL autorsky přispěl do “Privacy Checklist” týkajícího se GDPR a dalších otázek ochrany osobních údajů vydávaného Americkou advokátní komorou.