Zpět na titulní stranu

Školský zákon před Ústavním soudem

BERNARD LEGAL zastupuje Via Cordata o.p.s., zakladatele školy vycházející mimo jiné z Montessori pedagogiky, ve věci zrušení části školského zákona znevýhodňující soukromé školy v přístupu na trh poskytování vzdělávání. Uvedená část školského zákona byla rovněž napadena samostatným podáním skupinou senátorů.

Uvedenými podáními je reagováno na alarmující skutečnost, že podle průzkumů prováděných v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je motivace českých žáků základních škol k učení jedna z nejhorších v rámci všech zemí OECD (např. v roce 2015 čeští žáci projevili nejmenší zájem o učení mezi všemi pětapadesáti sledovanými zeměmi, a to s velkým odstupem a ve všech sledovaných přírodovědných oblastech).

Předmětem podání je zrušení ustanovení školského zákona, která delegují na ministertstvo určení podmínek, za kterých se bude vyučovat na školách; stanovení těchto podmínek by mělo být stanoveno zíkonem, a tedy i být výsledkem mnohem kvalitnějšího a širšího procesu.