JUDr. Radovan Bernard
Zobrazit všechny členy týmu

JUDr.
Radovan Bernard

Radovan Bernard odpovídá v BERNARD LEGAL za oblast práva obchodních společností, pracovního práva, práva fúzí, akvizic a podnikových restrukturalizací včetně daňových optimalizací, právo nemovitostí a za vedení komplexních projektů včetně právních due diligence. Radovan zajišťoval nebo se podílel na nejvýznačnějších právních projektech, například v oblasti zpracovatelského průmyslu, realit, rafinérií, potravinářského průmyslu, telekomunikací, sklářského průmyslu a dalších průmyslových segmentů, realizovaných pro zahraniční i české investory i státní instituce. Před založením BERNARD LEGAL Radovan získal cenné praktické zkušenosti během své více než 12-leté právní praxe v mezinárodních právních kancelářích, nejdříve v Altheimer & Gray (1997 – 2003), a poté v Salans (2003 – 2009). Jako advokát se rovněž podílel na různých projektech realizovaných v zahraničí.

Radovan získal vedle právního vzdělání rovněž vzdělání technické; toto unikátní propojení jeho právní expertízy s dokonalým porozuměním technickým a ekonomickým aspektům je pro klienty velkou výhodou při řešení projektů s technickými aspekty.

Vedle své advokátní praxe je Radovan rovněž akademicky činný, ať již jako akademický pracovník katedry Evropského a obchodního práva Vysoké školy ekonomické (do r. 2009), či jako externí přednášející na dalších vysokých školách. Ve své akademické dráze se zabývá problematikou evropského práva.

Kontakt

Email: bernard@bernard-legal.cz
Tel.: +420 270 005 217
 

Vzdělání

1993

České vysoké učení technické, Fakulta stavební Praha (Bc.)

2003

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (JUDr.)

1997

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (Mgr.)

2011

Harvard Law School, Harvard University, Cambridge, USA

Oblasti praxe