Zobrazit všechny oblasti

Přeměny a akvizice

Klienti mohou využít v BERNARD LEGAL našich rozsáhlých zkušeností se všemi typy přeměn obchodních korporací a řadou akvizic a dispozic s majetkem zahrnujících rovněž významné mezinárodní společnosti podnikající v nejrůznějších podnikatelských segmentech. V rámci našich služeb vždy plně propojujeme právní a daňové poradenství. Samostatnou kapitolou jsou postupy zvýšení podílu akcionáře ve společnosti včetně nabídek převzetí a vytěsnění menšinových akcionářů známé jako squeeze-out, kdy máme rovněž dlouhodobé zkušenosti s důslednou obranou většinových akcionářů v případě zneužití práv jinými osobami.

Klienti mohou využít v BERNARD LEGAL naší schopnosti úspěšně koordinovat celý projekt, tj. zejména sladit postup a výsledky práce na projektu zajišťované interními odděleními klienta a dalšími externími poradci, jakými jsou například auditor a znalec. Tato koordinace zajišťuje klientovi plnou realizaci hodnoty projektu, výrazně zjednodušuje jeho organizaci na straně klienta, snižuje náklady projektu, jakož i zajišťuje provázanost právní, účetní a ekonomické části projektu a tedy i jeho bezpečnou realizaci. Vedle toho může klient při této koordinaci získat od BERNARD LEGAL návrh optimalizovaného alternativního řešení, zohledňujícího aspekty daňové, účetní i aspekty ocenění.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Fúze a rozdělení obchodních korporací včetně transakcí spin-off a přeměn v rámci koncernu
  • Nákup a prodej podílů v obchodní korporaci
  • Nákup a prodej závodu (jeho částí) nebo souboru majetku
  • Due diligence
  • Vytěsnění menšinových akcionářů (squeeze-out), odkupy podílů)
  • Zvýšení podílu v obchodní korporaci
  • Společné podniky (joint venture), akcionářské dohody
  • Nabídky převzetí