Zobrazit všechny oblasti

Pracovní právo

Pracovněprávní poradenství tvoří důležitou část naší právní praxe. Součástí našeho poradenství je vždy zvážení daňových dopadů včetně sociálního a zdravotního pojištění a zastupování klientů před těmito orgány. V oblasti pracovního práva jsou naši právníci rovněž autorsky činní – ať již formou vystoupení na konferencích nebo příspěvků do odborného tisku.

Klienti – zaměstnavatelé i zaměstnanci - se na BERNARD LEGAL obracejí jak v běžných pracovněprávních záležitostech, tak i v komplexních projektech.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

 • Vznik, změny a ukončování pracovních poměrů, včetně hromadného propouštění
 • Převody zaměstnavatele nebo jeho části, ukončování činnosti zaměstnavatele
 • Úprava postavení manažerů a členů statutárních orgánů
 • Řešení sporů z rozvázání pracovního poměru (odstupné vedoucích zaměstnanců, platnost rozvázání pracovního poměru, konkurenční doložka)
 • Tvorba vnitřních předpisů, organizační a podpisový řád, předpisy v oblasti compliance programů
 • Pracovní úrazy včetně smrtelných pracovní úrazů, mimosoudní řešení sporů z pracovních úrazů
 • Vyslání zaměstnanců do zahraničí
 • Zaměstnávání cizinců
 • Kolektivní vyjednávání
 • Zaměstnanecké benefity, odměňování v majetkových účastech státu
 • Rozvržení pracovní doby
 • Zastupování ve správních a soudních řízeních v oblasti pracovního práva