Zobrazit všechny oblasti

Soudní a mimosoudní řešení sporů

Řešení sporů je integrální součástí naší právní praxe. Díky naši dlouhodobé zkušenosti, vynikající znalosti platného práva, multidisciplinárnímu a kreativnímu přístupu i mimořádnému know-how v oblasti vyjednávání dosahujeme pro naše klienty úspěchů i tam, kde to neočekávají.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Spory v mezinárodním obchodu
  • Spory v oblasti nemovitostí
  • Vymáhání pohledávek včetně zastupování v insolvenčním řízení
  • Pracovněprávní spory
  • Odpovědnost orgánů společnosti
  • Korporační spory
  • Daňově spory
  • Spory o nehmotné vlastnictví