Zobrazit všechny oblasti

Korporační právo

V BERNARD LEGAL máme rozsáhlé zkušenosti se všemi typy korporačních záležitostí, ať již jde o poradenství pro obchodní korporace, jejich statutární a dozorčí orgány a akcionáře (společníky), a to jak české tak i zahraniční investory. V oblasti korporačního práva naši právníci rovněž pravidelně přednáší na konferencích a seminářích. Ve spojení s naší daňovou praxí navrhujeme klientům bezpečné a daňově efektivní řešení jejich korporačních záležitostí, a to včetně vyřízení záležitostí s tím souvisejících typu zajištění oprávnění k podnikání, pracovních povolení a potřebných registrací.

Chápeme strategické záměry našich klientů a pomáháme je prosazovat. Jsme „pravou rukou“ top managementu a akcionářů společnosti. Právní pomoc v souvislosti se správou společnosti tvoří trvalou a každodenní součást naší praxe.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Řízení a správa společnosti, valné hromady, jednání představenstev a dalších orgánů společnosti, zajištění povinných podání a hlášení, koncernové vztahy
  • Převody majetku včetně dispozic se závodem, výplata zisku
  • Zakládání a likvidace společností a společných podniků (joint ventures)
  • Vztahy mezi společníky/Akcionářské smlouvy