Zobrazit všechny oblasti

Daňové právo

Klienti najdou v BERNARD LEGAL unikátní propojení právní a daňové expertízy. Námi poskytovaná právní pomoc je založena na zkušenostech s daňovým posouzením a optimalizací celého spektra globálních korporačních, realitních a finančních transakcí, zahrnujících fúze a rozdělení, převody podniku, převody majetku, převody obchodních podílů i operace na kapitálovém trhu, ale i jednotlivých samostatných operací typu výplat příjmů manažerů. Díky tomu získají klienti v BERNARD LEGAL daňově optimalizované a právně bezpečné řešení, kterým mohou dosáhnout významných finančních úspor.

Při zastupování klientů v daňovém řízení před finančními orgány a soudy včetně Nejvyššího správního soudu vhodně propojujeme naše profesionální znalosti v oblasti procesně-právních aspektů soudního či správního řízení s naší daňovou praxí. Toto naše propojení expertízy daňových poradců s expertízou advokáta je pro klienty v daňových sporech podstatnou výhodu.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Daň z příjmů právnických osob/Korporační klienti
  • Daň z příjmů fyzických osob/Soukromá klientela
  • Ostatní daně
  • Daňové řízení