Zobrazit všechny oblasti

Duševní vlastnictví/Internet

Klienti najdou v BERNARD LEGAL profesionální právní pomoc v oblasti duševního vlastnictví a Internetu, založenou mimo jiné na technickém vhledu našich specializovaných právníků do fungování moderních technologií včetně on-line komunikace. Spojení právních a technických znalostí zajišťuje našim klientům jednoznačnou výhodu při hájení jejich práv, ať již jde o přípravu smluvní dokumentace a zastupování klienta při jednání s obchodními partnery, nebo o řešení sporů.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Softwarové právo
  • E-commerce, elektronický podpis
  • Ochranné známky, patenty, průmyslové vzory včetně jejich registrace
  • Autorské právo, smlouvy v oblasti výroby a distribuce filmu, koproducentské smlouvy
  • Ochrana obchodního tajemství a know-how, nekalá soutěž
  • Ochrana osobních dat