Zobrazit všechny oblasti

Právo hospodářské soutěže

Právní poradenství v oblasti hospodářské soutěže klientům poskytujeme jak v rámci komplexních projektů typu fúzí a akvizic majetku, tak i v rámci menších obchodních případů. V rámci compliance programů připravujeme pro obchodní oddělení našich klientů rovněž workshopy z oblasti hospodářské soutěže s cílem eliminace rizik. V BERNARD LEGAL máme rovněž zkušenosti s poskytováním poradenství veřejné sféře i soukromému businessu v oblasti veřejné podpory a veřejných zakázek.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Posouzení smluv a jednání se zákazníky, dodavateli a konkurencí s ohledem na dodržení předpisů hospodářské soutěže
  • Zastupování ve věcech povolení spojení soutěžitelů při fúzích a dalších typech transakcí
  • Poradenství pro klienty s dominantním postavením na trhu včetně pomoci při stanovení dominantního postavení
  • Právní audity dodržování pravidel hospodářské soutěže
  • Veřejné zakázky, veřejná podpora
  • Hot line pro případ šetření klienta Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí