Zobrazit všechny oblasti

Mezinárodní obchod

BERNARD LEGAL zastupuje v transakcích se zahraničními partnery významné společnosti podnikající v nejrůznějších segmentech hospodářství – od módního průmyslu přes software, potravinářský průmysl a finanční služby až po explozivní materiály. Máme rozsáhlé zkušenosti nejen s návrhem a vyjednáním obchodních smluv v mezinárodních transakcích, ale rovněž s regulatorními záležitostmi, které podstatně ovlivňují přeshraniční obchod, a to včetně mezinárodního daňového plánování, práva hospodářské soutěže a restrikcí a sankcí při vývozu. Výhodou pro naše klienty je i síť s námi kooperujících zahraničních právních kanceláří obdobných BERNARD LEGAL, s jejichž prací máme zkušenosti díky úspěšně zrealizovaným společným projektům. 

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

 • Obchodní smlouvy v mezinárodním styku včetně zajišťovacích instrumentů
 • Obchodní zastoupení, distribuce
 • Dohody o společném podniku
 • Franchising
 • Mezinárodní daňové plánování
 • Udělování licencí
 • Uvedení nových výrobků na trh
 • Hospodářská soutěž
 • Nekalá soutěž a klamavá reklama
 • Duševní vlastnictví
 • Evropské právo a právo WTO