Zobrazit všechny oblasti

Finanční právo a bankovnictví, kapitálové trhy

V BERNARD LEGAL máme zkušenosti s právním poradenstvím v souvislosti s financováním komplexních přeshraničních transakcí, jakož i menších projektů. Naše klienty zastupujeme jak na pozici věřitele, tak i dlužníka.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

  • Financování v oblasti nemovitostí, financování akvizic, financování joint-venture, strukturované financování, daňová optimalizace financování
  • Úvěrové struktury, syndikované úvěry
  • Financování prodejem a zpětným pronájmem majetku a infrastruktury
  • Zajišťovací mechanismy
  • Due diligence právních aspektů financování, mimosoudní narovnání podmínek financování, refinancování
  • Financování obchodu včetně faktoringu a forfaitingu
  • Nákup a prodej pohledávek včetně konkursních pohledávek, vymáhání pohledávek
  • Zastupování v insolvenčním řízení
  • Vydávání a operace se zaknihovanými i listinnými cennými papíry a dalšími investičními instrumenty
  • Kolektivní investování